biletul zilei pariuri sportive ro.oddstake.com pariuri sportive online

Informatii pacienti

Informatii pacienti

DREPTURILE PACIENTULUI,

Potrivit Legii nr. 46/2003  (Legea drepturilor pacientului pacientii au urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul la informatia medicala
 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la :
 • serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza;
 • identitatea si statutul profesional al furnizorilor de servicii de sanatate;
 • regulile si obiceiurile pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii;
 • starea sa de sanatate, interventiile medicale propuse, riscurile potentiale ale fiecarei proceduri, alternativele existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
 • lnformatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, dar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.
 • Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
 • Pacientul are dreptul de a-si da acordul cu privire la informarea rudelor  si prietenilor despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament.
 • Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
 • Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
 1. Dreptul la consimtamant privind interventia medicala
 • Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-i, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • Cand pacientul nu ii poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara  a vointei acestuia.
 • In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul.
 • Reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere.
 • In cazul in care spitalului considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa ii dea  consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.

Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.

 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru :
 • recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor  biologice prelevate din corpul  sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 • participarea sa in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica; nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa ii exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat in cadrul spitalului fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.
 1. Dreptul Ia confidentialitatea informatiilor si viata privata
 • Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul pacientului.
 • lnformatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul ii da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
 • In cazul in care informatiile sunt necesare altar furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.
 • Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.
 1. Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale
 • In cazul in care Spitalul este obligat sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
 • lnterventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat. Exceptie de la aceasta prevedere fac cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.
 • Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material  si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
 • Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara Spitalului.
 • Personalul medical sau nemedical din Spital nu are dreptul sa supuna pacientul niciunei forme de presiune  pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul Spitalului.
 • Pacientul poate oferi angajatilor sau Spitalului plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.
 • Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.  Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre  Spital si diferite unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat.

Pe tot  parcursul internarii, pacientul  are dreptul sa semnaleze personalului medical si administrativ orice deficienta intervenita pe parcursul internarii sale, in legatura cu nerespectarea  drepturilor sale ca pacient (conform  celor enumarate  anterior).

Documente necesare la internare :

 • B.I. / C.I.
 • Bilet de trimitere
 • Talon pensie / Adeverinta salariat
 • Cardul de sanatate 

Documente emise la externare :

 • Bilet de externare
 • Scrisoare medicala
 • Reteta emisa (daca este cazul)
 • Decont pacient (daca este cazul)
 • Rezultate investigatii

Programarile la clinica NutriLife  se pot efectua telefonic sau direct la receptia clinicii din Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea, nr. 10-12, etaj 2, sector 1, Bucuresti.