Activitatea clinicii NutriLife

Indicatori de performanță în evoluție

Activitatea clinicii NutriLife se transpune intr-un număr în continuă evoluție, observându-se o creștere anuală a numărului de consultații în ambulatoriu și a cazurilor în regim de spitalizare de zi

În anul 2014 Clinica NutriLife a înregistrat un număr de 6.774 de consultații în ambulatoriu și un număr de 1.364 consultații de spitalizare de zi.

În anul 2015 Clinica NutriLife a înregistrat un număr de 8.156 de consultații în ambulatoriu și un număr de 3.246 consultații de spitalizare de zi.

În anul 2016 Clinica NutriLife a înregistrat un număr de 9.358 de consultații în ambulatoriu și un număr de 3.619 consultații de spitalizare de zi.

În anul 2017 Clinica NutriLife a înregistrat un număr de 10.563 de consultații în ambulatoriu și un număr de 4.100 consultații de spitalizare de zi.

În anul 2018 Clinica NutriLife a înregistrat un număr de 11.905 de consultații în ambulatoriu și un număr de 4.281 consultații de spitalizare de zi.

În anul 2019 Clinica NutriLife a înregistrat un număr de 12.341 de consultații în ambulatoriu și un număr de 4.345 consultații de spitalizare de zi.

În anul 2020 Clinica NutriLife a înregistrat un număr de 13.011 de consultații în ambulatoriu și un număr de 4.097 consultații de spitalizare de zi.

În anul 2021 Clinica NutriLife a înregistrat un număr de 14.744 de consultații în ambulatoriu și un număr de 4.630 consultații de spitalizare de zi.

În anul 2022 Clinica NutriLife a înregistrat un număr de 15.033 de consultații în ambulatoriu și un număr de 5.086 consultații de spitalizare de zi.

Având în vedere specificul serviciilor medicale autorizate și prestate în cadrul clinicii NutriLife, monospecialitate diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, servicii acordate în regim de consultații în ambulatoriu și spitalizare de zi, precum și specificul patologiei pacientului diabetic și a investigațiilor efectuate în timpul spitalizării de zi, prin monitorizarea evoluției și screening-ul complicațiilor pacientului, în cadrul unității nu există consum de medicamente.

Sari la conținut